Sestava organov društva

Jože Dajnko, predsednik

Izvršni odbor:

Jure Črček, član
Mihael Drevenšek, član
Roman Caf, član
mag. Boštjan Klement, član
Aljaž Lesjak, član
Bogomir Slatinek, član
Darja Praprotnik, članica
Melita Ulbl, članica

Nadzorni odbor:

Brane Godec, predsednik
Ivana Kotnik, članica
Lucija Unuk, članica

Častno razsodišče:

Tatjana Flegar, predsednica
Majda Krčmar Laznik, članica
Iztok Požauko, član